Dofinansowanie do szkoleń !

Dofinansowanie do szkoleń fizjoterapeutycznych w Syntonic BUR i KFS

07.12.2018 g.11:12
Instrukcja postępowania w przypadku starania się o dofinansowanie do szkolenia fizjoterapeutycznego organizowanego przez firmę Syntonic.
W celu skorzystania z dofinansowania Biura Usług Rozwojowych należy zapoznać się uważnie z zamieszczonym tekstem

Co to jest baza usług rozwojowych (BUR)?

Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług. Firma Syntonic jest jedną z takich firm, która oferuje szkolenia z zakresu fizjoterapii (więcej informacji o szkoleniach uzyskasz klikając na stronę https://www.syntonic.pl/pl/szkolenia )

Jaki jest cel? 
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy, które znajdują się w bazie (powstał on przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej (w ramach RPO)) – do 80% ceny usługi, 
- ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują. 

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania? 
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia
(lista firm znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
Złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Na każdej z tych stron maja Państwo formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i wysłania do określonego operatora.

 

Ważne! 
Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. w Poznaniu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie wielkopolskim. 
Program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 
Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie 

Jak to działa? 
Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR, następnie zgłasza się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy. Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer "ID wsparcia". Po podpisaniu umowy przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.Zachęcamy do równoległego kontaktu z centrum Syntonic szkolenia. Z chęcią podpowiemy Państwu jak przejść przez wszystkie procedury, jak również udzielimy informacji o wszystkich szkoleniach i kursach.

Jak zarejestrować się w BUR’e aby dostać się na szkolenie fizjoterapeutyczne w Syntonic?


Szkolenia fizjoterapeutyczne w BUR organizowane przez firmę Syntonic odnajdziesz klikając w tekst poniżej
-->> Kliknij tutaj <--- i wybierz "usługi aktualne" aby sprawdzić dokładna listę szkoleń.
Kolejnym sposobem dofinansowania jest KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)


CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS? Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie ma długości zatrudnienia – może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu) Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS? Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów. Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12,2 tys. zł).

CO MOŻNA ROZLICZYĆ W RAMACH KFS? Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia. Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚRODKI KFS?
- Wybierz interesujący Cię kurs ze strony www.syntonic.pl oraz załóż konto klienta.
- Wypełnij formularz zgłoszeniowy na wybrany kurs poprzez stronę www.syntonic.pl
- W odpowiedzi na zgłoszenie, wyślemy Ci potwierdzenie zapisania się na usługę. Gwarancją rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki!
- Kwota zaliczki oraz wszelkie dane do zapłaty znajdują się w panelu klienta.
- Wypełnij wniosek o dofinansowanie kursu, który pobierzesz ze strony powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Uzupełnij go zgodnie z informacjami na temat kursu znajdującymi się na stronie syntonic.pl
- W przypadku braku informacji, które są konieczne do wypełnienia wniosku prosimy o przysłanie e-maila korzystając z formularza kontaktowego na nasze stronie
- Niezbędne wzory certyfikatów, szczegółowe programy godzinowe kursu, dokumenty rejestrowe wysyłamy zgodnie z zapytaniem mailowym osoby wypełniającej wniosek.


Firma Syntonic jest wpisana również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - w związku z tym osoby bezrobotne mogą się ubiegać o dofinansowanie do szkoleń w swoim Urzędzie Pracy

Zadzwoń 577 365 999 lub skorzystaj z formularza kontaktowego a udzielimy wszystkich informacji w sprawie dofinansowań BUR i KFS


 Zespół Syntonic
Podobné záznamy

Kontaktujte nás

Volanie

+48 577 365 999

alebo písať:

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. čítať viac