Dofinansowanie do szkoleń z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

28.12.2020 g.09:12

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS? Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie ma znaczenia długość zatrudnienia – może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu) Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS? Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów. Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12,2 tys. zł).

CO MOŻNA ROZLICZYĆ W RAMACH KFS? Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia. Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚRODKI KFS?
- Wybierz interesujący Cię kurs ze strony www.syntonic.pl oraz załóż konto klienta.
- Wypełnij formularz zgłoszeniowy na wybrany kurs poprzez stronę www.syntonic.pl
- W odpowiedzi na zgłoszenie, wyślemy Ci potwierdzenie zapisania się na usługę. Gwarancją rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zadatku!
- Kwota zadatku oraz wszelkie dane do zapłaty znajdują się w panelu klienta.
- Wypełnij wniosek o dofinansowanie kursu, który pobierzesz ze strony powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Uzupełnij go zgodnie z informacjami na temat kursu znajdującymi się na stronie syntonic.pl
- W przypadku braku informacji, które są konieczne do wypełnienia wniosku prosimy o przysłanie e-maila korzystając z formularza kontaktowego na nasze stronie
- Niezbędne wzory certyfikatów, szczegółowe programy godzinowe kursu, dokumenty rejestrowe wysyłamy zgodnie z zapytaniem mailowym osoby wypełniającej wniosek.


Firma Syntonic jest wpisana również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - w związku z tym osoby bezrobotne mogą się ubiegać o dofinansowanie do szkoleń w swoim Urzędzie Pracy

Podobne wpisy

Tworzenie nowych nawyków u pacjenta

Tworzenie nowych nawyków u pacjenta

29.07.2021

Jak to zrobić?

Co robić gdy....

Co robić gdy....

29.07.2021

...pacjent wraca do złych nawyków?

Jak osiągnąć zmiany w nawykach swojego pacjenta?

Jak osiągnąć zmiany w nawykach swojego pacjenta?

29.07.2021

Stadia zmiany

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 577 365 999

lub napisz:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobacz szczegóły