Koncepcja McConnell w leczeniu problemów stawu kolanowego oraz obręczy barkowej (2 moduły)


Koncepcja McConnell w leczeniu problemów stawu kolanowego

Warsztat ten przedstawi Ci jedyny program dla stawu rzepkowo-udowego oparty na dowodach naukowych (obszernym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym). W trakcie kursu nauczysz się sposobów oceny oraz strategii leczenia umożliwiających leczenie problemów takich jak ból rzepkowo-udowy, tendinoza rzepki, podrażnienia poduszeczki tłuszczowej podrzepkowej, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, nawracające podwichnięcia, chondromalacja i choroby zwyrodnieniowe stawu kolanowego i rzepkowo-udowego.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:
ocenić statyczną i dynamiczna osiowość kończyny dolnej oraz jej wpływ na staw kolanowy, a także ocenić osiowość rzepki.
ocenić kontrolę mięśnia czworogłowego i pośladkowego
ocenić integralność struktur bocznej powierzchni stawu kolanowego
wykonywać oklejanie nakierowane na korekcję osiowości rzepki i zmniejszenie objawów podrażnienia poduszeczki tłuszczowej podrzepkowej i tendinozy rzepki, a także choroby zwyrodnieniowej stawu, zespołu pasma biodrowo-piszczelowego i podwichnięć
zaprojektować program ćwiczeń domowych.
wykorzystać powierzchnowe EMG dla reedukacji nerwowo-mięśniowej.

Koncepcja McConnell w leczeniu problemów obręczy barkowej

 

Dzięki szkoleniu dowiesz się jak statyczna i dynamiczna postawa kończyny górnej może przyczyniać się do problemów pacjenta w obręczy barkowej. Program obejmuje omówienie biomechaniki obręczy barkowej oraz wpływu sztywności odcinka piersiowego, dysbalansu mięśniowego i problemów z kontrolą mięśniową na ruchy obręczy barkowej. Aby zapewnić uczestnikom odpowiedni warsztat terapeutyczny w trakcie kursu omówione zostaną liczne przykłady interwencji terapeutycznych.
Szkolenie składa się z obszernej części laboratoryjnej przedstawiającej rodzaj tapingu według Jenny McConeell oraz technik treningu mięśniowego. Naucz się strategii terapeutycznych które pomogą Ci leczyć konflikt podbarkowy, zespół bolesnego barku, przednią translację głowy kości ramiennej i wielokierunkową niestabilność.

 

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:

Omówić idealną pozycję obręczy barkowej oraz funkcję mięśniową

Ocenić pozycję stawu ramiennego i sztywność odcinka piersiowego

Mobilizować sztywny odcinek piersiowy

Nauczysz się metod aktywacji dolnych i środkowych włókien mięśnia czworobocznego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego i tylnej części mięśnia naramiennego
Tapować tak, aby uzyskać lepszą osiowość obręczy barkowej i odciążyć bolesne struktury.
Wykorzystać powierzchowne EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej.
Zaprojektować program ćwiczeń domowych

Prowadzący: 

Alfio Albasini

db_pages_picE_21

Alfio jest właścicielem kliniki fizjoterapii w Bellinzonie w Szwajcarii. Studiował on fizjoterapię w Basel, uzyskując dyplom w Terapii Manualnej w 1995 roku. Koncepcji McConnell naucza od 1997 roku. Alfio mówi płynnie pięcioma językami prowadząc kursy we Włoszech, Szwajcarii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Brazylii i na bliskim wschodzie. W 2005 roku był on organizatorem międzynarodowego kongresu terapii manualnej w Rzymie. Poza tym jest bardzo sympatyczną i otwartą osobą którą udało mi się poznać na kursie Neurodynamiki Klinicznej NDS, której jest również instruktorem.

PT,PostGradManipTherap
Privat Practicioner
Inst McConnell, Neurodynamic Solutions (NDS)
Member of CEC Otto Bock Health Care
Member of SUPSI and USI, Università Svizzera Italiana
Member of the Vasyli Advisory Board
Chairman and Coordinator Scientific Committee New Master
Chairman The Spine I & II